Hỏi đáp về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thứ Ba, 07/11/2017, 10:28 [GMT+7]
.
.

+ Những loại đất phi nông nghiệp nào được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế?

Theo Điều 2, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định: Đất phi nông nghiệp có đủ hai điều kiện sau thuộc đối tượng không chịu thuế.
Một là, không sử dụng vào mục đích kinh doanh;
Hai là, thuộc một trong các loại đất sau:
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;
- Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
- Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp;
- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
- Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

+ Ông A có mảnh đất xây dựng nhà xưởng để sản xuất. Xin hỏi ông A có phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất xây dựng nhà xưởng này không?

Theo Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:  “Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)”.

Như vậy, ông A sử dụng đất xây dựng nhà xưởng để sản xuất thì thuộc trường hợp phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho diện tích đất ông xây dựng nhà xưởng.

+ Tôi có 1.000 m2 đất vườn. Trong đó có 500 m2 tôi cho đơn vị khác thuê làm trường tiểu học tư. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với diện tích cho thuê làm trường học (500 m2) hay không?

Theo Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về Đối tượng chịu thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: “Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)”.

Như vậy, 500m2 đất ông/bà cho thuê làm trường tiểu học tư thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Mai Lan - Cục Thuế tỉnh

.
.
.
.
.
.
.
.