290 đối tượng được trợ giúp pháp lý

Thứ Năm, 02/11/2017, 12:13 [GMT+7]
.
.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã thụ lý và thực hiện 290 vụ việc cho 290 đối tượng, đồng thời, tăng cường TGPL lưu động cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Trong đó, tiến hành tư vấn 216 vụ việc cho 216 đối tượng; tham gia tố tụng bảo vệ 70 vụ việc cho 70 đối tượng và đại diện ngoài tố tụng 4 vụ việc cho 4 đối tượng. Các đối tượng chủ yếu là người dân thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... hiểu biết hạn chế về pháp luật, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thông qua các hoạt động tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức TGPL khác, Trung tâm đã trợ giúp miễn phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng, cũng như nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân.

Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước phát tài liệu trong buổi tuyên truyền TGPL lưu động ở xã Hải Sơn, TP Móng Cái.
Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước phát tài liệu cho người dân trong buổi tuyên truyền TGPL lưu động ở xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Trong quá trình thực hiện TGPL, trợ giúp viên cho các vụ việc tham gia tố tụng được cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, không có trường hợp nào bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng do vi phạm pháp luật. Trung tâm đã thực hiện đánh giá và chi trả bồi dưỡng vụ việc TGPL theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho những người được TGPL sinh sống tại những xã thuộc vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tiếp cận dịch vụ TGPL, từ tháng 4/2017, Trung tâm đã tổ chức các chương trình TGPL lưu động và hội nghị TGPL tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với gần 700 người tham dự. Đồng thời, phát miễn phí tờ gấp pháp luật về một số lĩnh vực pháp luật như: TGPL, dân sự, đất đai, chính sách ưu đãi xã hội, hôn nhân gia đình và trẻ em...; tiếp nhận và thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng thuộc diện TGPL tại cơ sở.

Người dân xã Hải Sơn, TP Móng Cái chia sẻ các vấn đề cần trợ giúp với cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.
Người dân xã Hải Sơn, TP Móng Cái chia sẻ các vấn đề cần trợ giúp với cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.

Sau mỗi chương trình TGPL tại cơ sở, đoàn công tác sẽ làm việc với lãnh đạo UBND cấp xã để thông báo kết quả trợ giúp cho UBND xã, trao đổi những vấn đề mà người dân còn vướng mắc về pháp luật, những vụ việc liên quan đến nhiều người hoặc là “điểm nóng” tại địa phương.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.