Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thứ Ba, 24/10/2017, 14:52 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 52/KH-UBND, ngày 19/10, về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Vũ khí, công cụ hỗ trợ do Công an TP Cẩm Phả thu giữ và vận động người dân địa phương giao nộp. Ảnh Tuấn Hương
Vũ khí, công cụ hỗ trợ do Công an TP Cẩm Phả thu giữ và vận động người dân địa phương giao nộp. Ảnh: Tuấn Hương

Theo đó, Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Luật) để đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế tại địa phương. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trong phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và đảm bảo chất lượng, đồng thời trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai cũng như giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có lộ trình thực hiện cụ thể để bảo đảm từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thiện Phong

.
.
.
.
.
.
.
.