Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc

Thứ Hai, 30/10/2017, 12:08 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 26/10, về việc thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đông đảo những người làm báo, nhân dân, du khách tham quan tại Hội báo Xuân Đinh Dậu trong dịp Tết
Đông đảo nhân dân, du khách tham quan Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: Phương Thúy

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan, cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc, tạo sự lan tỏa đối với mỗi tầng lớp nhân dân; chú trọng tới người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 đạt mức hưởng thụ bình quân sách/tài liệu là 3 bản/người dân và đạt 1 bản/người dân trong hệ thống thư viện công cộng (xuất bản phẩm in và điện tử); mỗi người dân đọc trung bình 2 bản sách/tài liệu/năm; định hướng đến năm 2030 đạt mức hưởng thụ bình quân sách/tài liệu là 7 bản/người dân và đạt 1,8 bản/người dân trong hệ thống thư viện công cộng (xuất bản phẩm in và điện tử), mỗi người dân đọc trung bình 6 bản sách/tài liệu/năm.

Thiện Phong
 

.
.
.
.
.
.
.
.