Lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm

Thứ Hai, 23/10/2017, 13:53 [GMT+7]
.
.

Đây là một trong những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được nhấn mạnh trong lớp tập huấn nghiệp vụ do Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tổ chức ngày 23/10 tại TP Hạ Long.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Dự lớp tập huấn có Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Minh; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh Nguyễn Chính Nghĩa; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nguyễn Hùng Tân và gần 100 cộng tác viên công tác tại các sở, ngành, huyện, xã và thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ TGPL trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn giới thiệu một số nội dung mới của Luật TGPL năm 2017. Luật TGPL số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và thay thế Luật TGPL số 69/2006/QH11, mở ra một giai đoạn mới cho công tác TGPL với nhiều nội dung mới nổi bật. Luật TGPL được xây dựng xuất phát từ tinh thần lấy người được TGPL làm trung tâm, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội nhằm cung cấp kịp thời dịch vụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý và những người thuộc diện chính sách. Luật TGPL được bố cục thành 8 chương, 48 điều quy định về người được TGPL, tổ chức thực hiện, người thực hiện, hoạt động TGPL và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động TGPL.

Trợ giúp viên pháp lý ghi chép các nội dung tại lớp tập huấn.
Trợ giúp viên pháp lý ghi chép các nội dung tại lớp tập huấn.

Cũng tại lớp tập huấn, một số nội dung mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Bộ Luật Hình sự năm 2015, Luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng được phổ biến, tuyên truyền đến các trợ giúp viên pháp lý. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng việc TGPL, chú trọng vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về TGPL và TGPL tại cơ sở, góp phần tích cực vào việc thực hiện "xóa nghèo pháp luật", hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù nhằm cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời, đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu TGPL của người dân.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.