Giải đáp pháp luật

Chế độ nghỉ hằng năm đối với nữ giáo viên nghỉ thai sản trùng vào dịp hè

Thứ Hai, 23/10/2017, 12:42 [GMT+7]
.
.

Bạn Nguyễn Quốc L, số điện thoại 0904……088 ở TX Quảng Yên hỏi: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì hằng năm người lao động được nghỉ phép năm và hưởng nguyên lương. Tôi xin hỏi Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh:

“Giáo viên công tác trong ngành Giáo dục có được nghỉ phép năm không? Nếu có thì được quy định như thế nào? Giáo viên nữ sinh con nghỉ thai sản trùng với dịp nghỉ hè thì có được nghỉ bù không? Xin trân trọng cảm ơn!”.

Trung tâm xin trả lời bạn như sau:

Theo khoản 2, Điều 3, Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non có nội dung quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của giáo viên: Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm nghỉ hè và các ngày nghỉ khác. Cụ thể: Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có); các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành. Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Theo khoản 4, Điều 5, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT; điểm a, khoản 3, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Về việc giáo viên nữ sinh con nghỉ thai sản trùng với dịp nghỉ hè, theo mục 3, Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB (ngày 18/8/2017) của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục v/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè có quy định như sau: “Trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112, Bộ luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định của Điều 114, Bộ luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư số 141/2011/TT-BTC, ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính”.

 

Trung tâm TVPL&HL ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3829961; 0969.902.505

.
.
.
.
.
.
.
.