Giải đáp pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp

Thứ Hai, 11/09/2017, 11:05 [GMT+7]
.
.

Bạn Lê Cao S., công tác tại một đơn vị sự nghiệp trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long, hỏi: "Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao biên chế, tuy nhiên do điều kiện công việc, cơ quan tôi có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với anh Nguyễn Thanh Th.. Trong 2 năm vừa qua, anh Th. đều không hoàn thành nhiệm vụ được giao (cuối mỗi năm đều có phiếu nhận xét đánh giá mức hoàn thành công việc được giao, bản thân anh Th. cũng tự nhận không hoàn thành nhiệm vụ trong phiếu nhận xét). Xin hỏi Trung tâm Tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh, trong trường hợp trên, cơ quan tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Nguyễn Thanh Th. hay không?

Sửa chữa đèn ắc quy và chuẩn bị máy nổ mìn cho thợ lò ở Phân xưởng Cơ điện Mỏ, Công ty Than Quang Hanh-TKV (ảnh minh họa)
Sửa chữa đèn ắc quy và chuẩn bị máy nổ mìn cho thợ lò ở Phân xưởng Cơ điện mỏ, Công ty Than Quang Hanh-TKV. (ảnh minh họa). Ảnh: Cẩm Nang

Trung tâm Tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh trả lời bạn như sau:

Theo Điều 38, Bộ luật Lao động năm 2012  về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động (NSDLĐ).

1. NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động (NLĐ) thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

b) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn; đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ người sử dụng lao động phải báo cho NLĐ biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn;

c) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo Điều 12, Nghị định 05/NĐ-CP, ngày 12 tháng 1 năm 2015 quy định đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động tại các Điểm a và c, Khoản 1, Điều 38 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do địch họa, dịch bệnh;

b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, tại mục VI, Công văn số 1266/CV-CCVC ngày 3- 7-2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc Hướng dẫn ký HĐLĐ và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có nội dung:

VI. Quy trình, thủ tục thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động.

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

- Người lao động có kết quả đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan, đơn vị không còn chỉ tiêu biên chế viên chức chưa sử dụng (do bị cắt giảm chỉ tiêu hoặc do tuyển dụng viên chức mới).

- Cơ quan, đơn vị không còn chỉ tiêu biên chế hợp đồng lao động được UBND tỉnh giao (do bị cắt giảm chỉ tiêu hợp đồng lao động).

- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, đối chiếu với các quy định của pháp luật nêu trên, cơ quan bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Nguyễn Thanh Th. theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn pháp luật  và huấn luyện ATLĐ Công đoàn (Điện thoại 02033.829961)

.
.
.
.
.
.
.
.