Xác định, xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Thứ Sáu, 18/08/2017, 17:15 [GMT+7]
.
.

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Trong đó, Bộ đề xuất tiêu chí xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xác định điểm đen trên đường thủy nội địa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được xác định khi thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Luồng cạn, chiều sâu không bảo đảm kích thước theo cấp kỹ thuật (bao gồm các bãi đá ngầm, bãi cạn, đoạn cạn và vật chướng ngại... ); 2. Luồng hẹp, bề rộng không bảo đảm kích thước theo cấp kỹ thuật; 3. Luồng có 2 đoạn cong liên tục trở lên, bán kính cong không đảm bảo kích thước theo cấp kỹ thuật; 4. Cầu vượt sông, kênh, âu, cống có ít nhất 1 kích thước khoang thông thuyền không đảm bảo theo cấp kỹ thuật; 5. Dòng chảy xiên so với trụ cầu, cống, khoang thông thuyền; 6. Tĩnh không công trình vượt sông không đảm bảo theo cấp kỹ thuật; 7. Dòng chảy xiết, xoáy, tầm nhìn hạn chế; 8. Điểm giao cắt tầm nhìn hạn chế và điểm giao cắt với các bến đò dọc, ngang; 9. Luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng bị lấn chiếm có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn.

Điểm đen được xác định khi tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm (12 tháng) tại điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông có chết người; 2. Xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trở lên; 3. Có đồng thời từ 2 tiêu chí của điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trở lên và xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông trở lên; 4. Có đồng thời 3 tiêu chí của điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trở lên.

Xử lý vị trí nguy hiểm

Theo dự thảo, trình tự xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa gồm 6 bước sau: Bước 1: Xác định và sơ bộ xếp hạng ưu tiên xử lý; Bước 2: Thị sát hiện trường; Bước 3: Phân tích và xác định nguyên nhân; Bước 4: Lựa chọn biện pháp khắc phục; Bước 5: Thực hiện xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa; Bước 6: Theo dõi và đánh giá kết quả.

Dự thảo nêu rõ, đối với hệ thống đường thủy nội địa quốc gia, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng kế hoạch định kỳ, dài hạn trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và thực hiện xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện giải tỏa, di dời các khu vực luồng và hành lang bảo vệ luồng bị lấn chiếm. Đối với các điểm đen trên đường thủy nội địa có dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp, đơn vị bảo trì đường thủy nội địa bàn giao hồ sơ điểm đen cho chủ đầu tư để xem xét xử lý trong dự án. Trường hợp dự án chưa triển khai, cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với hệ thống đường thủy nội địa địa phương, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch định kỳ, dài hạn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Tuệ Văn (Chinhphu.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.