Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị

Thứ Hai, 10/07/2017, 21:34 [GMT+7]
.
.

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với  quy định các chức danh, tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản máy móc, thiết bị làm việc phổ biến tại cơ quan nhà nước Trung ương và địa phương, Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản nội dung quy định tại dự thảo được kế thừa quy định hiện hành; tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu, sử dụng thực tế và kiến nghị của một số Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số quy định.

Cụ thể, một số chức danh không thường xuyên làm việc tại phòng làm việc ở cơ quan như thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và tùy theo tính chất công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức để trang bị máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay cho phù hợp với điều kiện công tác.

Tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị cho phòng làm việc của cán bộ, công chức chỉ quy định một mức, chưa phân biệt quy mô, số lượng cán bộ công chức làm việc trong một phòng làm việc.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định trang bị bổ sung định mức máy in và tủ đựng tài liệu theo quy mô, số lượng biên chế cho từng phòng làm việc, cụ thể: Phòng làm việc từ dưới 10 người trở xuống thực hiện trang bị như định mức hiện hành quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

Phòng làm việc trên 10 người đến dưới 20 người thì được trang bị bổ sung 01 máy in và 01 tủ đựng tài liệu; phòng làm việc trên 20 người trở lên thì được trang bị bổ sung 2 máy in và 02 tủ đựng tài liệu.

Về máy móc, thiết bị trang bị cho các Ban Quản lý dự án, Bộ Tài chính cho biết, các Ban Quản lý có nhiều mô hình hoạt động khác nhau, thời gian hoạt động của các Ban Quản lý dự án cũng khác nhau, có Ban Quản lý dự án chỉ hoạt động thời gian ngắn. Do đó, trình Thủ tướng Chính phủ quy định việc trang bị máy móc, thiết bị văn phòng trong trường hợp này thực hiện theo nguyên tắc: Đối với Ban Quản lý dự án chuyên trách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan nhà nước thì thực hiện trang bị máy móc, thiết bị theo quy định cho mô hình này.

Đối với Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm không hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp hay cơ quan nhà nước thì không mua sắm máy móc, thiết bị mà thực hiện thuê hoặc khoán kinh phí.

Đối với Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (vốn ODA, viện trợ không hoàn lại) thực hiện theo Hiệp định hoặc theo Văn kiện được ký kết; Trường hợp Hiệp định và văn kiện dự án không quy định cụ thể (số lượng, mức giá) máy móc, thiết bị làm việc phục vụ hoạt động của dự án thì thực hiện trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Lan Phương  (Chinhphu.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.