Phụ cấp ưu đãi với giáo viên vùng dân tộc miền núi

Thứ Hai, 09/01/2017, 16:06 [GMT+7]
.
.

Ông Nguyễn Tấn Định hiện công tác tại Trường tiểu học A Nhơn Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là xã khu vực I vùng dân tộc miền núi. Theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg thì ông Định được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%, nhưng hiện ông chỉ được hưởng mức phụ cấp 35%. Ông Định hỏi, địa phương áp dụng mức phụ cấp như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang trả lời như sau:

Ông Nguyễn Tấn Định là giáo viên, mã ngạch 15a.203, công tác từ tháng 9/2014 đến nay tại Trường Tiểu học A Nhơn Hưng, được thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo các văn bản:

- Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Trong đó, xã Nhơn Hưng là xã biên giới.

- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ những căn cứ trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên đã tham mưu UBND huyện thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên theo Điều 7 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. Theo đó, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thực tế xác minh cho thấy ông Nguyễn Tấn Định hiện đang hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi 70% mức lương hiện hưởng theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Như vậy việc áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi của ngành chuyên môn với ông Định hoàn toàn chính xác, không sai sót, đúng theo Điều 7 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.