Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thứ Tư, 19/10/2016, 06:16 [GMT+7]
.
.

Năm 2011, ông Trần Việt Khoa được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cấp chứng chỉ hành nghề giám sát, thời hạn đến năm 2016. Hiện ông công tác ở TP. Hồ Chí Minh và đang làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại đây.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề nghị ông làm đơn huỷ hồ sơ đối với chứng chỉ hành nghề đã cấp tại tỉnh Tuyên Quang, khi đó mới tiến hành cấp mới chứng chỉ hành nghề cho ông Khoa. Ông Khoa hỏi, yêu cầu của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề của ông Khoa hết hạn từ sau ngày 1/3/2016 thì được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016 theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.