.

Chế độ nghỉ thai sản cho lao động nữ

Cập nhật lúc 04:33, Thứ Năm, 18/04/2013 (GMT+7)

- Hỏi: Tôi nghỉ sinh con từ ngày 2-1-2013 và đến ngày 1-5-2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con thì có được hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng không? Vừa qua đơn vị nơi tôi công tác trả lời là chưa thực hiện chế độ nghỉ thai sản 6 tháng vì còn chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, như vậy có đúng không? Trần Thị Hồng (TP Hạ Long)

+ Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 157 Bộ luật Lao động số 10/2012 thì lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Tại điểm b khoản 2 Điều 240 Bộ luật này quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Theo đó, lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 1-5-2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định tại Bộ luật này.

Cũng theo quy định tại Điều 242 Bộ luật Lao động, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền chỉ được hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Bộ luật.

Được biết, căn cứ vào các quy định nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định sẽ không có văn bản hướng dẫn về nội dung nghỉ thai sản quy định tại Bộ luật Lao động. Việc áp dụng giải quyết chế độ nghỉ thai sản cho lao động nữ sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật. Cụ thể: Đối với lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản từ ngày 1-5-2013 trở đi thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Đối với lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 1-5-2013 mà đến ngày 1-5-2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con là 6 tháng.

Như vậy, việc cho rằng vì chưa có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn vẫn áp dụng theo quy định cũ là không đúng quy định.

Phòng Bạn đọc

,
.
.
.
.
.