.

Các thủ tục đăng ký lại khai sinh

Cập nhật lúc 04:38, Thứ Tư, 11/01/2012 (GMT+7)

Hỏi: Khi dọn nhà tôi đã làm mất giấy khai sinh, chỉ còn các giấy tờ khác vậy tôi muốn xin cấp lại giấy khai sinh có được không? Thủ tục như thế nào?
Bàn Văn Ban (Xã Lương Mông, Ba Chẽ).


Trả lời:
Đăng ký lại việc sinh được quy định tại Điều 46, 47, 48 Nghị định 158/2005/ND-CP ngày 27-12-2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch, cụ thể như sau:

- Việc sinh đã được đăng ký, nhưng bản chính giấy khai sinh đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại.

- UBND cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện việc đăng ký lại.
- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp đăng ký lại tại UBND cấp xã không phải nơi đương sự đã đăng ký trước đây thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND xã nơi đã đăng ký; trừ trường hợp xuất trình được bản sao giấy khai sinh đã được cấp hợp lệ trước đây.

Như vậy, anh có thể liên hệ với UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh hoặc nơi anh cư trú để thực hiện các thủ tục đăng ký lại khai sinh như trên.

Hỏi: Giấy khai sinh của tôi ghi tên là Đinh Văn Châu, nhưng một số giấy tờ khác lại ghi là Đinh Ngọc Châu. Vậy tôi muốn thay đổi tên trong giấy khai sinh thành Đinh Ngọc Châu có được không, thủ tục thế nào?
Đinh Văn Châu (Phường Hà Khẩu, Hạ Long).


Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên của mình trong trường hợp việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.

Việc anh sử dụng tên Đinh Văn Châu không gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của anh nên anh không có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước thay đổi họ, tên đã đăng ký trong giấy khai sinh.

Nếu các giấy tờ khác có sự sai lệch so với giấy khai sinh gốc thì anh có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cải chính nội dung họ, tên, chữ đệm trong các giấy tờ đó theo giấy khai sinh gốc.

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp)

,
.
.
.
.
.