.
 • Camera giám sát góp phần đảm bảo ATGT, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dânCamera giám sát góp phần đảm bảo ATGT, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân
  Năm 2019, Quảng Ninh phấn đấu giảm số vụ TNGT từ 5-10% so với năm 2018 và hướng đến mục tiêu 9 năm liên tiếp là một trong những địa phương trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương...
  .
 • ATGT mùa lễ hộiATGT mùa lễ hội
  Với hơn 70 lễ hội chủ yếu diễn ra vào mùa xuân, nhất là trong tháng Giêng nên công tác đảm bảo trật tự ATGT luôn được Quảng Ninh hết sức chú trọng, qua đó ý thức chấp hành của người dân cũng nâng cao rõ rệt.
  .
 • .
.
.
.
.
.
.