.
 • Cẩm Phả siết chặt công tác quản lý trật tự đô thịCẩm Phả siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị
  Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, các lực lượng chức năng của TP Cẩm Phả đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp.
  .
 • Đường thủy sắp có biển báo điện tử, cảnh báo tàu thuyền 24/7Đường thủy sắp có biển báo điện tử, cảnh báo tàu thuyền 24/7
  Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 08/2020 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (QCVN 39:2020/BGTVT), có hiệu lực thi hành từ 1/11/2020. So với quy chuẩn hiện hành, các trường hợp báo hiệu đường thủy đặc biệt được bổ sung trong quy chuẩn mới cho phép ứng dụng báo hiệu điện tử, tự động để chỉ dẫn phương tiện thủy đi lại trên luồng.
  .
 • .
.
.
.
.
.
.