• Vân Đồn: Đảm bảo an toàn hành lang tuyến luồng đường thủyVân Đồn: Đảm bảo an toàn hành lang tuyến luồng đường thủy
  Huyện Vân Đồn có 1 tuyến luồng đường thủy quốc gia chiều dài 53km và 9 tuyến luồng đường thủy nội địa đi 10 cảng, bến trên địa bàn huyện và huyện Cô Tô.
  .
 • Bảo trì đường bộ góp phần bảo vệ hạ tầng giao thôngBảo trì đường bộ góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông
  Cùng với việc xây dựng mới các tuyến đường thì công tác quản lý, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GT-VT trong thời gian qua, nhằm kéo dài thời gian sử dụng của công trình, góp phần làm cho mặt đường đẹp hơn, các phương tiện giao thông đi lại được an toàn, thông suốt.
  .
 • .
.
 • Tai nạn rình rập phương tiện thủy loại nhỏTai nạn rình rập phương tiện thủy loại nhỏ
  Những vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trong 8 tháng đầu năm 2020 đều rơi vào phương tiện thủy loại nhỏ, sức chở trên dưới 10 người.
  .
 • Sớm đưa giáo dục ATGT vào giảng dạy chính khoáSớm đưa giáo dục ATGT vào giảng dạy chính khoá
  Để nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đầu năm học 2020-2021.
  .
 • .
.
.
.
.
.
.