.

 

 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh về kết quả 70 năm hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động 11/6 (1948-2018). 


Khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc

PV: Thưa đồng chí, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng chí có thể cho biết khái quát về lý do ra đời cũng như ý nghĩa lịch sử của sự kiện này này?

Đồng chí Đặng Huy Hậu: Chúng ta đều biết, sau khi Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2.9.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đất nước vừa giành được độc lập thì thực dân Pháp lại tiếp tục xâm lược nước ta. Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang, đỉnh cao là kháng chiến chống Pháp thắng lợi với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược với đại thắng mùa xuân 1975 - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

g
Tỉnh Quảng Ninh vinh dự được nhận Cờ thi đua Chính Phủ, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017, Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

70 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, giải phóng đất nước khỏi ách ngoại xâm; xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà trong giai đoạn hiện nay. 70 năm qua Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn còn nguyên khí thế trong lòng của mỗi người con đất mỏ anh hùng; vẫn luôn là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh, đem lại những thành tựu to xây dựng Quảng Ninh ngày một đẹp giàu.

PV: Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Huy Hậu: Hòa chung với khí thế sôi nổi hưởng ứng Lời kêu gọi của Nguời, quân và dân Quảng Ninh đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc, với những Đại đội Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn Bạch Đằng,…đã trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào du kích,… hay phong trào “Vững tay búa, chắc tay súng”, “Binh đoàn Than”,… vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu của giai cấp công nhân vùng mỏ đã đi vào lịch sử của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi của Bác lại tiếp tục vang xa. Người khẳng định: “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, hơn bao giờ hết, các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh lại tiếp tục được đẩy mạnh. Điều này được thể hiện ở việc, bên cạnh triển khai các phong trào thi đua do cấp trên phát động, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề và theo đặc thù nhiệm vụ riêng. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ngày càng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Nội dung các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế của địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị, sát với từng ngành, từng giới. Hình thức phát động phong trào thi đua ngắn gọn và thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Với nền tảng là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng Quảng Ninh giầu đẹp văn minh” xuyên suốt, các phong trào thi đua chuyên đề cũng lần lượt được ra đời tập trung vào các khâu yếu, việc khó, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa  phương và của tỉnh; các phong trào thi đua đã kết nối chặt chẽ, đan xen, bổ sung, hỗ trợ tạo nên một sức mạnh tổng thể, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về  kinh tế, chính trị để xây dựng các chủ trương, chiến lược, quy hoạch phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua đã có  sức lan toả mạnh mẽ như: “Thi đua phát huy nội lực, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”; “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xã, phường, thị trấn văn minh”, “Doanh nghiệp giỏi - Doanh nhân tiêu biểu”; “Cơ quan - Đơn vị văn hóa”...gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào cuộc sống, lao động và sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thay đổi diện mạo cho nhiều vùng nông thôn, đem lại nhịp sống mới cho nhiều khu vực đô thị.

g
Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến được tuyên dương trong các lĩnh vực.

 


Nhiều phong trào thi đua đã có  sức lan toả mạnh mẽ như: “Thi đua phát huy nội lực, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”; “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xã, phường, thị trấn văn minh”, “Doanh nghiệp giỏi - Doanh nhân tiêu biểu”; “Cơ quan - Đơn vị văn hóa”...gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào cuộc sống, lao động và sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thay đổi diện mạo cho nhiều vùng nông thôn, đem lại nhịp sống mới cho nhiều khu vực đô thị.

Song song với các nội dung trên, để các phong trào thi đua được đảm bảo triển khai đúng hướng, hàng năm hoặc từng đợt, từng phong trào thi đua, Quảng Ninh đều có hướng dẫn với các biểu điểm, các tiêu chuẩn thi đua cụ thể. Định kỳ cứ đầu năm, tỉnh tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương đơn vị tiên tiến, trong đó chú trọng khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, quần chúng nhân dân, đối tượng thuộc khối kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thành tích; đồng thời phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn trong năm. Cùng với đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực cũng được các ngành, các cấp quan tâm; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương, nêu gương để mọi người học tập, noi theo.

Có thể thấy, công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng, đủ, kịp thời và sáng tạo đã góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lớn cho phong trào thi đua. Đặc biệt, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý, như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Chiến sỹ thi đua, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc ưu tú...Mới đây, nhân dịp Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ, Quảng Ninh vinh dự được nhận Cờ thi đua Chính Phủ; 2 cá nhân được vinh danh là Bác sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và thợ lò Nguyễn Trọng Thái, Tổ trưởng sản xuất, Công ty CP Than Hà Lầm…


Tạo động lực cho sự phát triển
 

PV: Với sự chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, sâu rộng như thế đã tạo động lực như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh cũng như khẳng định vị thế của Quảng Ninh trong phong trào chung của cả nước?

Đồng chí Đặng Huy Hậu: Nhờ quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, hướng các phong trào thi đua, cuộc vận động tới mục tiêu tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực của cuộc sống nên luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo ra không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Quảng Ninh liên tục đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng được cải thiện đáng kể. Năm 2017, tỉnh vươn lên dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX sau nhiều năm duy trì ở vị trí nhóm đầu. 

Cũng từ động lực của các phong trào thi đua, Quảng Ninh đang dần trở thành tâm điểm của đổi mới, của dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, của tiên phong trong tất cả các lĩnh vực. Điều này được thể hiện rõ nét ở việc Quảng Ninh đã mạnh dạn nhìn nhận những yếu kém, hạn chế kìm hãm sự phát triển của tỉnh những năm qua để triển khai hàng loạt các giải pháp sáng tạo, đổi mới, xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình đột phá trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế xã hội được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương bạn đánh giá cao.Quảng Ninh liên tục đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng được cải thiện đáng kể, năm 2017, tỉnh vươn lên dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX sau nhiều năm duy trì ở vị trí nhóm đầu.  Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng. Nhiều công trình động lực đã và đang được đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng tạo tiền đề để để đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch và hội nhập quốc tế, như: Cầu Bắc Luân II, Tuyến hàng hải ACS - Cái Lân kết nối 6 quốc gia châu Á; Cầu Bạch Đằng; Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...

images878310_DSC_0136-tile.jpg
Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra động lực để đổi mới, phát triển trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Có thể thấy rằng các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua không chỉ có hiệu quả rõ nét trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… mà còn bồi dưỡng và xây dựng được các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực; đóng góp tích cực vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

PV: Để thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Quảng Ninh cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Huy Hậu: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quán triệt, bám sát các nội dung và yêu cầu của công tác thi đua - khen thưởng hiện nay để có sự chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

g
Lễ mit tinh lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc11/6 (1948 - 2018). 

Đặc biệt, cần phải tiếp tục quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, lấy cơ sở là nơi chủ lực trong triển khai phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần tự giác, làm sao để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân chính là những người tổ chức và thực hiện phong trào thi đua. Nội dung thi đua vừa phải gắn với phong trào thi đua chung của cả nước, vừa tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trọng tâm là trọng tâm là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đặc biệt tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá chiến lược và các phong trào: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức trong sáng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân… góp phần tích cực đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững để đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch và hội nhập quốc tế.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Thu - Nguyễn Thanh (Thực hiện)
 

;
.
.