Diễn biến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979

Thứ Bảy, 16/02/2019, 14:13 [GMT+7]
.
.
,
.